Valinnainen käsityöTIIRISMAAN TAITOKANAVA TT-valinnaiset
1
2
3
7 luokka
1vvt


8 luokka

2t

9 luokka (Teknostiili )


2t + 1t

Tiirismaan taitokanava on opetussarja, joka esittelee kädentaitojen maailmaa laaja-alaisen osaamisen näkökulmasta. Oppilas tutustuu monipuolisesti taitojen hyödyntämiseen itsensä ja ympäröivän yhteiskunnan kannalta. Moninaiset työtavat yhdessä ja yksilöllisesti, projekteina ja monimateriaalisesti luovat pohjaa tuleville kädentaitojen syventäville opinnoille.


TEKNOSTIILI on yhdeksännelle luokalle tarkoitettu yhden tunnin valinnaisaine, joka tarkoittaa tekstiilin ja teknisen materiaalien, välineiden ja tekniikoiden tutkivaa,  keksivää ja kokeilevaa käyttöä. Eläydytään uteliaasti ja herätetään ”keksijän aivot”.
 
LiIKUNTAVÄLINEIDEN TUUNAUSTA
TIIRISMAAN syventävät TEKSTIILI JA TEKNINEN
tekstiili
tekninen
8 LUOKKA
2vvt
2vvt
9 LUOKKA
2vvt
2vvt

KÄSSÄÄTSÄ?
Siirry tähän Swayhin


TEKSTIILI 8 LUOKKA 2 VVT

1.     jakso Yhteisöllinen tuotos tai teos
(sisustus, graffiti, leikkimökki, teltta tms.)
Tavoitteena uuden oppilasryhmän tutustuminen ja ryhmäytyminen, yhteistyötaitojen kehittäminen, vertaisarviointitaitojen kehittyminen, oppiainerajojen ylittäminen ja näkyvyys koulun rajojen ulkopuolelle.
ESKARIN LEIKKIVÄLINEET 


2.     jakso Vaatteet vapaa-aikaan ja urheiluun
Logot, brändit, tuotemerkit
Mainonta, markkinointi, kuluttajakasvatus
Liikuntavälineiden yksilöllistäminen ja kuljettaminen
OMA LOGO, KIRJALLINEN TEHTÄVÄ, KUOROKANSIO


3.     jakso Älylaitteiden suojavaatteet
- yksilöllistäminen
- ideat ja innovaatiot
- kaupallistaminen
- yrittäjyys
- suojaaminen (materiaalien ominaisuudet)


SUOMI100-KÄSITYÖSSÄ  Monimateriaalinen käsityö
Suomi100
MONIALAINEN OPPIMISKOKONAISUUS
Siirry tähän Swayhin


 4.     jakso Juhlat
 Tavoitteena oppiaineiden välisen yhteistyön kehittäminen (kuvataide, kotitalous, äidinkieli, ilmaisutaito ja käsityö)TEKSTIILI 9 LUOKKA 2 VVT

1.     jakso Lapsuus

 Pukeutuminen 0-15 portfolio
·       vaatteet kasteesta rippijuhlaan
·       lempivaatteet
·       parhaat muistot 

ESIMERKKIPORTFOLIO 

2.     jakso Oma huone ja koti         "ONNEN AVAIMET "2018

-sisustussuunnitelma
- pienoismalli
- toteuta tuote tai teos omaan huoneeseen

PIENOISKOTI


3.     jakso Yritys Hyvä!
- ideasta suunnitelmien kautta valmiiksi tuotteeksi
- dokumentointi ja itsearviointi kokonaisesta käsityöprosessista
- tuoteideasta yritysideaksi

TUOTEIDEA

4.    jakso Avustus- tai vapaaehtoisprojekti
- esikoulun leikkivälineet ja pelit
- Kätevä-messujen puvut

SERVETTIPUKU
Servettipuku Kätevä-messuilla 2017


TIIRISMAAN soveltavat VALINNAISET
tekstiili
tekninen
8 luokka
1 vvt
1 vvt
9 luokka
1 vvt
1 vvt


8 luokka 1vvt

REMAKE

Kierrätystä, tuunausta, koristelua ja muokkausta.

RECYCLING JEANS

9 luokka 1 vvt

EASY SEWING
Ilmiöitä ja englannin kielen integrointia

SIMPLYSEWINGMAG

TIIRISMAAN TAITOKANAVA  7 luokka  

                                                   
1.   JAKSO: Minä ja kädentaidot – miten taitoja opitaan?

2.   JAKSO: Käsityökulttuuria meiltä ja muualta – miten toimitaan toisten kanssa?

3.   JAKSO: Arkiset tiedot ja taidot – millä pidän elämäni järjestyksessä?

4.   JAKSO: Tekniikoita ja sanastoa - miten löydän tietoa ja ohjeita?

5.   JAKSO: Teknologian hyödyntäminen – mitä käytän ja miten?

6.   JAKSO: Ammattilaisuus ja yrittäminen – missä ja millä tavoin?

7.   JAKSO: Viestintä ja vaikuttaminen – miten ja millä keinoin?

8.   JAKSO: Käsityömediat – mitä jaan ja miten jaan?


 OPPILAALLE:

1.   KÄSSÄ on mun juttu
2.   KÄSSÄkulttuuria mun ja muiden maailmasta
3.   Arkiset KÄSITYÖt
4.   Mun KÄSITYÖkalut
5.   Mun KÄSSÄsanasto
6.   Mun KÄSSÄprojektit
7.   Mun KÄSSÄtavat vaikuttaa
8.   Mun KÄSSÄkanava
  


Käsityö valinnaisaineena 2013-2014


Käsitöissä duunataan, tuunataan, stailataan ja suunnitellaan omia juttuja yksin tai yhdessä.


 Käsityö on yksi itseilmaisun muodoista ja käsillä tekeminen on luovuutta ja ongelmanratkaisutaitoja kehittävää. 


Käsityön opetuksen tavoitteena on meitä kaikkia ympäröivän
tekstiilikulttuurin monipuolisempi ja syvempi tuntemus, ymmärrys ja tiedostaminen. 

opetus ja oppimistehtävät on pyritty laatimaan oppilaan näkökulmasta, painottaen pohdintaa, tiedonhankintaa, hahmottamista ja analysoivaa otetta ja ne orientoituvat itseilmaisua painottavaan käsityöhön. 

§  Tuotteiden suunnittelussa käytetään pohjana aktivoivia elementtejä, lehtiartikkeleita, muotikuvia ja elokuvapätkiä yms. Annetut aihepiirit ja niihin liittyvät tehtävät pyrkivät herättämään kysymyksiä ja innostamaan oppilasta etsimään niihin vastauksia.Opetuksen painopistealueita ovat:

1. Itsetunnon ja oman minän kehittäminen
 
- näyttelyt ( koulun vitriineissä ja aulassa)
- kuvat tuotteista nähtävillä ja kommentoitavissa 
( kässäblogi www.tipalantekstiilit.blogspot.com)
- videot ja esitykset (koulun juhlat ja In to the Woods)
- kilpailut ja tapahtumat (Husqvarna 140 vuotta)

2. Yhteistyötaidot ja yhdessä tekeminen
 
- avustusprojektit (Pelastakaa Lapset ry, Vaaka ry ja Unicef)
- yhteiset tuotokset ( tilkkupeitto musikaaliin ja maailmanennätyspeitto)
- tutkielmat ( 1950-luku ja Hollywood Glamour)


3. Oppiaineiden välinen yhteistyö 
 
- äidinkieli ja ilmaisutaito (koulun juhlat ja esitykset)
- vieraat kielet (työpajat ja vierailut)
- musiikki ( lauluyhtyeiden puvustus ja kuoroasusteet)
- kuvataide (joulukortit, myyjäiset ja käsityökerho)
- kemia (lankojen värjäys, tinavalut)

4. Yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa
 
- opetusharjoittelut ( Helsingin Yliopisto ja Salpaus)
- KV-projektit ( Hollanti )
- paikalliset tekstiilialan yritykset (Jousipaita, ByMarja, Eurokangas)
- kilpailut (Hirsimökistä horisonttiin, minineuleet)
- Lahden torin joulukylän graffitit 

5. Vastuu ympäristöstä ja kestävä kehitys
 
- kierrätysmateriaalit
- ympäristöviikkko
- valmistettavien tuotteiden ekonomisuus ja ekologisuus

6. Kansainvälisyys
 
- lehdet ja lähdemateriaalit ( Marie Claire, Burda ja Ottobre )
- työpajat (Hollanti-Tiirismaa)
- näyttelyt
- lahjat ja tuliaiset
- esitteet ja julkaisut

Oppilaiden ajatuksia:

toteuttaa itseään, porukassa on mukavaa, saa olla oma itsensä, luovuus ja kekseliäisyys, ongelmanratkaisua käytännössä, täytyy ottaa muut huomioon, yhteisöllisyys, hankalaa kun pitää itse keksiä, voi vaikuttaa, ei aina löydy hyvää materiaalia.