Valinnainen käsityö


TIIRISMAAN TAITOKANAVA  7 luokka  

                                                   
1.   JAKSO: Minä ja kädentaidot – miten taitoja opitaan?

2.   JAKSO: Käsityökulttuuria meiltä ja muualta – miten toimitaan toisten kanssa?

3.   JAKSO: Arkiset tiedot ja taidot – millä pidän elämäni järjestyksessä?

4.   JAKSO: Tekniikoita ja sanastoa - miten löydän tietoa ja ohjeita?

5.   JAKSO: Teknologian hyödyntäminen – mitä käytän ja miten?

6.   JAKSO: Ammattilaisuus ja yrittäminen – missä ja millä tavoin?

7.   JAKSO: Viestintä ja vaikuttaminen – miten ja millä keinoin?

8.   JAKSO: Käsityömediat – mitä jaan ja miten jaan?


 OPPILAALLE:

1.   KÄSSÄ on mun juttu
2.   KÄSSÄkulttuuria mun ja muiden maailmasta
3.   Arkiset KÄSITYÖt
4.   Mun KÄSITYÖkalut
5.   Mun KÄSSÄsanasto
6.   Mun KÄSSÄprojektit
7.   Mun KÄSSÄtavat vaikuttaa
8.   Mun KÄSSÄkanava
  


Käsityö valinnaisaineena 2013-2014


Käsitöissä duunataan, tuunataan, stailataan ja suunnitellaan omia juttuja yksin tai yhdessä.


 Käsityö on yksi itseilmaisun muodoista ja käsillä tekeminen on luovuutta ja ongelmanratkaisutaitoja kehittävää. 


Käsityön opetuksen tavoitteena on meitä kaikkia ympäröivän
tekstiilikulttuurin monipuolisempi ja syvempi tuntemus, ymmärrys ja tiedostaminen. 

opetus ja oppimistehtävät on pyritty laatimaan oppilaan näkökulmasta, painottaen pohdintaa, tiedonhankintaa, hahmottamista ja analysoivaa otetta ja ne orientoituvat itseilmaisua painottavaan käsityöhön. 

§  Tuotteiden suunnittelussa käytetään pohjana aktivoivia elementtejä, lehtiartikkeleita, muotikuvia ja elokuvapätkiä yms. Annetut aihepiirit ja niihin liittyvät tehtävät pyrkivät herättämään kysymyksiä ja innostamaan oppilasta etsimään niihin vastauksia.Opetuksen painopistealueita ovat:

1. Itsetunnon ja oman minän kehittäminen
 
- näyttelyt ( koulun vitriineissä ja aulassa)
- kuvat tuotteista nähtävillä ja kommentoitavissa 
( kässäblogi www.tipalantekstiilit.blogspot.com)
- videot ja esitykset (koulun juhlat ja In to the Woods)
- kilpailut ja tapahtumat (Husqvarna 140 vuotta)

2. Yhteistyötaidot ja yhdessä tekeminen
 
- avustusprojektit (Pelastakaa Lapset ry, Vaaka ry ja Unicef)
- yhteiset tuotokset ( tilkkupeitto musikaaliin ja maailmanennätyspeitto)
- tutkielmat ( 1950-luku ja Hollywood Glamour)


3. Oppiaineiden välinen yhteistyö 
 
- äidinkieli ja ilmaisutaito (koulun juhlat ja esitykset)
- vieraat kielet (työpajat ja vierailut)
- musiikki ( lauluyhtyeiden puvustus ja kuoroasusteet)
- kuvataide (joulukortit, myyjäiset ja käsityökerho)
- kemia (lankojen värjäys, tinavalut)

4. Yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa
 
- opetusharjoittelut ( Helsingin Yliopisto ja Salpaus)
- KV-projektit ( Hollanti )
- paikalliset tekstiilialan yritykset (Jousipaita, ByMarja, Eurokangas)
- kilpailut (Hirsimökistä horisonttiin, minineuleet)
- Lahden torin joulukylän graffitit 

5. Vastuu ympäristöstä ja kestävä kehitys
 
- kierrätysmateriaalit
- ympäristöviikkko
- valmistettavien tuotteiden ekonomisuus ja ekologisuus

6. Kansainvälisyys
 
- lehdet ja lähdemateriaalit ( Marie Claire, Burda ja Ottobre )
- työpajat (Hollanti-Tiirismaa)
- näyttelyt
- lahjat ja tuliaiset
- esitteet ja julkaisut

Oppilaiden ajatuksia:

toteuttaa itseään, porukassa on mukavaa, saa olla oma itsensä, luovuus ja kekseliäisyys, ongelmanratkaisua käytännössä, täytyy ottaa muut huomioon, yhteisöllisyys, hankalaa kun pitää itse keksiä, voi vaikuttaa, ei aina löydy hyvää materiaalia.